Pečuj o svého zemědělce! (2016)

Komunitou podporované zemědělství je zajímavým pokusem, jak propojit město a venkov.
České znění. 
Top of page