Architekt Josef Zítek (1992)

Postavil nejen Národní divadlo, ale byl i spolutvůrcem například Rudolfina, skvěle řešené budovy, sloužící různým druhům umění. I když se od svých spoluobčanů zvláštní vděčnosti nedočkal, dnes na architekta Josefa Zítka vzpomínáme s velkou úctou a s uznáním.
České znění. 
Top of page