Projekt Venuše / Venus project, The (2001)

Píše se 3. červen roku 1769. Očekávaná událost tehdy přiměla nejlepší astronomy z celého světa, aby se zúčastnili vědeckého projektu neuvěřitelného rozsahu. Planeta Venuše bude přecházet přes Slunce a 150 vědců ze čtyř kontinentů spojí své síly, aby zhodnotili, vyčíslili, naplánovali a provedli první světový mnohonárodní vědecký projekt – zjistili přesnou vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Tato vzdálenost (označená jako AU) je v astronomii považována za standard a dodnes je používána jako základ délkových měr v solárním systému. Zatímco mnozí vědci zůstali doma a pracovali v místních observatořích, vládci Francie, Anglie a Ruska přiměli své astronomy k velké výpravě a k měření v místech, kde bylo nutno vystavět dočasné pozorovatelny. Tento film vypráví o dramatickém průběhu těchto expedic, i o lidech, kteří se jich zúčastnili. Natáčelo se ve střední Americe, v severní Skandinávii, kanadské Arktidě i v ruských stepích.
České znění. 
Top of page