Zrození Evropy (2005)

S legendou české egyptologie prof. Miroslavem Vernerem navštívíme Alexandrii a mnohé další významné památky, které souvisejí s posledním velkým obdobím rozkvětu starého Egypta. Alexandrii po obsazení země založil Alexander Veliký, za jeho nástupců z dynastie Ptolemaiovců se stala nejhýčkanějším městem civilizovaného světa. Zde byla budována knihovna a archiv, které měly soustředit všechny vědomosti lidstva. V době největší slávy měla 700 000 rukopisů, vesměs přeložených do řečtiny. V Alexandrii byly stanoveny základní geometrické zákony, spočítána délka zemského rovníku, objeven parní stroj. Tady Aristarchos ze Samu dokázal, že Země se točí kolem Slunce! V Alexandrii byly napsány nejvýznamnější filosofické spisy, nebývalou měrou rozšířeny astronomické poznatky, poznatky lékařství i chemie. Duchovní výkony tohoto starověkého města se staly základem evropské středověké civilizace a jak zasvěcení soudí, některé z nich byly dokonce na hranici možností chápání tehdejších Evropanů. V této době se Egypt stal rovněž obilnicí říše, stejně tak gigantickým vinohradem. Poslední slavná doba Egypta trvala od roku 332 př. n. l. (kdy byl v Memfidě prohlášen za vládce země na Nilu Alexandr Veliký) až do roku 30 př. n. l., kdy zemřela Kleopatra VII.
Televizní štáb spolu s prof. Miroslavem Vernerem měl jedinečnou možnost navštívit místa nejnovějších výzkumů polských, amerických a francouzských egyptologů. Přestože jejich objevy jsou svým způsobem nečekané a neuvěřitelné, přiznávají, že zatím je to doba do značné míry odborně nezpracovaná. Přitom se jednoznačně ukazuje, že Evropa by nebyla Evropou bez fascinujícího přínosu Egypta. Ostatně snad právě proto je starý Egypt pro Evropany… i když bez znalostí souvislostí… tak přitažlivý. O tom všem je i tento televizní dokument.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/cd48cd4/n/Zrozeni_Evropy.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/cd48ce9/n/Zrozeni_Evropy.mpg.002

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page