Z průkopníků milionáři / Pioneers Turned Millionaires (2010)

Pět vizionářských podnikatelů ze "starého světa" určilo běh hospodářství "nového světa" a zanechalo výraznou stopu v americké kultuře. William E. Boeing, Henry E. Steinway, Henry J. Heinz, John Jacob Astor a Levi Strauss - jejich jména či produkty lze kdekoli v dnešním světě jen těžko ignorovat. Inovace, odvaha, píle a někdy také bezohlednost stály u zrodu jejich úspěchu ve zvláštní nové zemi.
Seriál prostřednictvím pozoruhodných rekonstrukcí a vybraného archivního materiálu nabízí pohled do období, které patří k nejúchvatnějším a nejvíce vzrušujícím v dějinách americké ekonomiky. Jak se těchto pět mužů, kteří všichni začínali jako přistěhovalci, stalo typickými milionáři, jenž se sami vypracovali a dodnes jsou symbolem příběhu o americkém snu? České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page